OBAVEZE UČENIKA

Učenik ima opštu obavezu da:

 • ·         poštuje školska pravila, odluke direktora i organa škole;
 • ·         poštuje ličnost drugih učenika, nastavnika i ostalih zaposlenih u školi;
 • ·         čuva imovinu i čistoću škole i estetski izgled školskih prostorija;
 • ·         brine o očuvanju životne sredine.

U vezi sa nastavom,ispitivanjem i ocenjivanjem učenik je dužan:

 • ·         da redovno pohađa nastavu i izvršava školske obaveze. U slučaju izostanka sa nastave, roditelj učenika je dužan da to opravda u roku od osam dana.
 • ·         da bude u učionici u trenutku kada školsko zvono označava početak časa, da ne ometa izvođenje nastave i da ne napušta čas bez prethodnog odobrenja nastavnika;
 • ·         da radi na usvajanju znanja, veština i vrednosnih stavova propisanih školskim programom, kao i da obaveštava roditelje o svom napretku i postignuću (čitaj: o ocenama);
 • ·         da tokom usmenog ili pismenog ispitivanja pokaže svoje stvarno znanje – dakle, bez prepisivanja i korišćenja drugih nedozvoljenih vidova pomoći.

 

PRAVA UČENIKA

Učenici imaju pravo na:

 • ·        kvalitetan obrazovno-vaspitni rad, gde se „kvalitetan” definiše kroz ciljeve i principe određene zakonom;
 • ·         uvažavanje ličnosti;
 • ·         podršku za svestrani razvoj ličnosti, podršku za posebno iskazane talente i njihovu afirmaciju;
 • ·         blagovremene i potpune informacije o pitanjima od značaja za njihovo školovanje, kao i informacije o njihovim pravima i obavezama;
 • ·         slobodu udruživanja u različite grupe i klubove, pravo na organizovanje učeničkog parlamenta i učestvovanje u radu organa škole;
 • ·         podnošenje prigovora i žalbe na ocenu;
 • ·         pokretanje inicijative za ispitivanje odgovornosti zaposlenih u školi, ako bilo koje od prethodno navedenih prava nije ostvareno;
 • ·         pravično postupanje škole prema učeniku i u slučaju kada učenik prekrši neku obavezu.

 

 

 

Svi zaposleni u ustanovi dužni su da prijave direktoru kršenje prava deteta i učenika.

Copyright © 2017 OŠ "Slavko Rodić" | Omladinska 4, 23312  Banatsko Veliko Selo | Tel/fаks: 0230/451-408 |
 | e-mail: osslavkorodicbvs@gmail.com | Svа prаvа zаdržаnа.

JSN Dome template designed by JoomlaShine.com