Šta je Učenički parlament?

Učenički parlament je zakonom zagarantovana formalna institucija, koja učenicima omogućava demokratski način udruživanja radi zastupanja interesa svih učenika u školi, kao i učešće učenika u donošenju odluka koje se njih neposredno tiču. Postojanje parlamenta daje učenicima mogućnosti da daju mišljenje i predloge stručnim organima, Školskom odboru, Savetu roditelja i direktoru o pravilima ponašanja u školi, njihov plan aktivnosti sastavni je deo Godišnjeg plana rada škole, učestvuju u aktivnostima planiranim Školskim razvojnim planom i samovrednovanjem, učestvuju u humanitarnim akcijama, sportskim i drugim takmičenjima, organizuju saradnju sa ostalim vršnjacima i istovremeno pokreću akcije za poboljšanje života i rada u školi. 
Sednice UP organizuju se po potrebi i vodi se redovno zapisnik.

Parlament čine po dva predstavnika iz sedmog i osmog razreda. Sami članovi Učeničkog parlamenta na prvoj sednici usvajaju Poslovnik o radu Učeničkog parlamenta, vrše izbor predsednika, njegovog zamenika i zapisničara.

DOBROBITI OD OSNIVANJA UČENIČKIH PARLAMENATA:

  • ·         prihvatanje prava i odgovornosti
  • ·         uvažavanje ličnosti učenika
  • ·         svestran razvoj učenika
  • ·         iskustvo timskog rada
  • ·         učenje o različitosti i nediskriminatorskom ponašanju
  • ·         jasna i blagovremena informisanost svih učenika
  • ·         mogućnost uticanja na odluke bitne za učenike
  • ·         kvalitet saradnje između učenika i nastavnika
  • ·         veće zadovoljstvo radom i životom u školi

Članovi Učeničkog parlamenta su: učenici VII razreda  Sara Karanović i Vuk Knežević  i učenici VIII razreda Mina Ljepoja i Milan Grbić. 
Koordinatori Učeničkog parlamenta su pedagog škole Jelisaveta Vojvodić i odeljenjske starešine VII i VIII razreda.