U našoj školi se od septembra 2019. godine realizuje projekat "Jednosmenski rad". Ideja ovog projekta je  da se učenicima, nakon redovne nastave ponude dobro osmišljene aktivnosti u funkciji sveukupnog razvoja. Program koji smo  osmislili jesu radionice: Tenis u školi, Pčelarstvo, Dečji kreativni Atelje i Moja škola, moja pozornica. Kao rezultat ovih radionica, javila se velika želja, osnivanje Učeničke zadruge.

U ovaj projekat uključilo se oko 80 učenika, roditelji, ostvarena je saradnja sa lokalnom zajednicom, drugim školama, drugim opštinama. 

Aktivnost "Tenis u školi" - galerija fotografija

CILJEVI:
1. Obučavanje i upoznavanje učenika sa elementima i pravilima tenisa.
2. Obezbeđivanje jednostavnog puta za razvoj veština i sposobnosti kod svih mladih igrača.
3. Razvoj podsticajnog, ali i takmičarskog okruženja.
4. Кreiranje pozitivnog okruženja koje utiče na decu da nastave da igraju tenis po odlasku iz škole.
5. Formiranje odgovornog odnosa prema zdravlju i ishrani.
6. Razvijanje komunikacije i saradnje.
7. Кroz lični i socijalni razvoj učenika uticati na iniciranje preduzetništva.
8. Promocija učeničke zadruge.


Aktivnost "Pčelarstvo" - galerija fotografija

CILJEVI:

1. Obučavanje i upoznavanje učenika sa osnovnim pojmovima vezanim za pčelarstvo.
2. Učenik će biti u stanju da koristi usvojeno znanje i praktične veštine usamostalnom radu u pčelinjaku.
3. Formiranje odgovornog odnosa prema radnom i životnom okruženju
4. Razvijanje motoričke sposobnosti
5. Razvijanje komunikacije i saradnje
6. Кroz lični i socijalni razvoj učenika uticati na iniciranje preduzetništva
7. Promocija učeničke zadruge

   


Aktivnost "Dečji kreativni atelje" - galerija fotografija

CILJEVI:

1. Razvijanje osećanja za autentične estetske vrednosti u umetnosti.
2. Negovanje radoznalosti za likovno stvaranje, upornost i istrajnost, preciznost i urednost.
3. Podsticanje smisla za kreativnost i osetljivost za estetske pojave.
4. Osposobljavanje učenika da samostalno grade kompoziciju prema ličnom izboru pomoću svih tehnika rada.
5. Podsticanje učenika da zapažaju karakteristike prirodnih i veštačkih materijača ,da uoče njihove razlike i od njih izrađuju upotrebne predmete.
6. Formiranje odgovornog odnosa prema radnom i životnom okruženju.
7. Razvijanje motoričke sposobnosti.
8. Razvijanje komunikacije i saradnje.
9. Кroz lični i socijalni razvoj učenika uticati na iniciranje preduzetništva.
10. Promocija učeničke zadruge.

 


Aktivnosti "Moja škola, moja pozornica" - galerija fotografija

CILJEVI:

1. Razvijanje komunikacijskih i govornih veština.
2. Razvijanje i negovanje međuvršnjačke saradnje.
3. Uvažavanje različitosti.
4. Sticanje, razvijanje i usavršavanje scenskog izvođenje.
5. Bogaćenje i razvijanje kreativnog načina mišljenja.
6. Razvijanje samokontrole.
7. Podsticanje interesovanja za istraživanje.
8. Razvijanje sposobnosti za koncentraciju i javne nastupe.
9. Postizanje boljeg razvoja preduzetničkog duha učenika.
10. Lični i socijalni razvoj i promocija učeničke zadruge.