Projekat "Profesionalna orijentacija na prelasku u srednju školu" sprovodi GIZ - Organizacija za međunarodnu saradnju
SR Nemačke u partnerstvu sa Ministarstvom prosvete i saradnji sa Ministarstvom omladine i sporta Republike Srbije.

 • Reč je o petofaznom konceptu profesionalne orijentacije sa fazama:
 • ·        Samospoznaja
 • ·        Informacije o zanimanjima
 • ·        Putevi karijere
 • ·        Realni susreti
 • ·        Odluka o izboru zanimanja

Kroz radionice, realne susrete, posete srednjim školama, kroz karijerno savetovanje,
učenicima se pruža pomoć pri izboru srednje škole.

 

Šta je Profesionalna orijentacija?

Kada je nešto važno dobro je da se prema tome ponašamo ozbiljno i odgovorno.
Čime ćemo se baviti u životu jeste ozbiljna stvar i zato treba biti odgovoran pri izboru škole.

Profesionalna orijentacija pruža pomoć i podršku u donošenju životno važnih odluka kao što je izbor škole tako što:

 1) Pomaže pojedincu da bolje upozna sebe i svoje karakteristike bitne za profesionalni izbor:

 • ·        sposobnosti (intelektualne, socijalne, emocionalne, kreativne) - u čemu sam najbolji
 • ·        interesovanja – koja interesovanja su važna za dalje obrazovanje i rad, a koja su hobi i zabava
 • ·        motivacija – šta želim postići u životu, koliko sam spreman da uložim napor za ostvarenje svojih ciljeva
 • ·        vrednosti (zdravlje, novac, karijera, porodica…) – koji su moji prioriteti
 • ·        odnos prema učenju i radu - radne navike, organizacija rada, doživljaj neuspeha, uticaj nagrade i kazne

2) Pruža informacije o uslovima za upis u odgovarajuću školu (vrste obrazovnih profila, koliko se učenika prima,
da li postoje zdravstveni zahtevi, način popunjavanja liste želja…)

Profesionalna orijentacija pruža odgovor na sledeća pitanja:

 • ·        kakva su moja profesionalna interesovanja,
 • ·        kakve poslove bi mogao uspešno da obavljam,
 • ·        koje od mojih sposobnosti, potreba, interesovanja taj posao zadovoljava,
 • ·        koju školu i smer treba upisati kako bi se školovao za taj posao, da li je to realno,
 • ·        koje prepreke postoje (školski uspeh, ima li te škole u mom gradu, posebni zdravstveni uslovi...),
 • ·        ako je to nemoguće koje su mi alternative.