STOPAMA NAŠIH PESNIKA, ogledni čas ( 9. jun 2017.)