SVETSKI DAN ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE ( 6. jun 2016.)